Avtrykk

AQA Steel GmbH
Industriestrasse C1
2345 Brunn am Gebirge
T: +43 660 735 3254
office@aqasteel.com
www.aqasteel.at
UID-nr. ATU76164847
FN543686p

AQA Steel påtar seg ikke noe ansvar for aktualiteten, korrektheten, fullstendigheten eller kvaliteten på informasjonen som gis. AQA Steel forbeholder seg uttrykkelig retten til å endre, supplere eller slette deler av sidene eller hele tilbudet uten forutgående varsel eller å innstille publiseringen midlertidig eller permanent.

Ansvarsfraskrivelse

Vi påtar oss intet ansvar for fullstendigheten, utvalget og nøyaktigheten av informasjonen i de enkelte lenkene eller for bidragene i avsnittene.
Krav mot AQA Steel i forbindelse med materielle eller immaterielle skader som skyldes bruk eller ikke-bruk av informasjonen som er gitt, eller bruk av uriktig eller ufullstendig informasjon, er i utgangspunktet utelukket.

Nettstedet kan ikke erstatte personlig rådgivning i konkrete enkeltsaker.

Informasjonen som gis, etablerer ikke noen form for juridisk forhold mellom AQA Steel og brukeren.
Artiklene som publiseres på AQA Steel-nettstedet er opphavsrettslig beskyttet.

Denne ansvarsfraskrivelsen er å betrakte som en del av internettpublikasjonen du ble henvist fra.

Realisering

Varsel om opphavsrett

Uautorisert reproduksjon og/eller distribusjon av disse sidene utgjør en overtredelse av den østerrikske loven om opphavsrett (UrhG).

Ta gjerne kontakt med oss

    Jeg ber om...

    Don`t copy text!

    Klikk her for å gå til nedlastingsområdet for medlemmer.