Område för nedladdning

Bestämmelser om dataskydd

1. Allmän information

Den allmänna dataskyddsförordningen har varit i kraft sedan maj 2018. Därför informerar vi dig – i enlighet med de nya rättsliga bestämmelserna – om den databehandling som vi utför. Skyddet av dina personuppgifter är särskilt viktigt för oss. Vi behandlar dina personuppgifter uteslutande i enlighet med bestämmelserna i den allmänna dataskyddsförordningen (GDPR) och den österrikiska dataskyddslagen (DSG). Nedan informerar vi dig om oss och om typ, omfattning och syfte med datainsamling och användning.

2. Personuppgifter

Vi behandlar de personuppgifter som du lämnar till oss som leverantör, användare av webbplatsen och/eller kund, till exempel som en del av en förfrågan eller registrering eller för att ingå ett avtal. I enlighet med artikel 4.2 i GDPR behandlar vi dina personuppgifter (artikel 4.1 i GDPR) endast med ditt samtycke (artikel 6.1 a i GDPR) eller för att fullgöra ett avtal (artikel 6.1 b i GDPR) för de ändamål som överenskommits med dig, eller om det finns en annan rättslig grund i enlighet med GDPR; detta sker i enlighet med dataskydds- och civilrättsliga bestämmelser.

Vi samlar endast in personuppgifter (uppgifter som innehåller individuella detaljer om personliga eller faktiska omständigheter, såsom namn, adress, e-postadress, telefonnummer, födelsedatum, ålder, kön, foton och liknande) som krävs för genomförande och bearbetning av en juridisk transaktion.

3. Användning och utlämnande av personuppgifter

Om du har lämnat personuppgifter till oss som leverantör, användare av vår webbplats och/eller kund, kommer vi endast att använda dessa uppgifter för att besvara dina förfrågningar, för att hantera avtal och för teknisk administration.

Vi vidarebefordrar eller överför personuppgifter till tredje part endast om det är nödvändigt för att fullgöra avtal eller för fakturering eller om du som användare av webbplatsen och/eller kund har gett ditt samtycke i förväg.

Nivån på dataskyddet i andra länder kanske inte är densamma som i Österrike. Vi överför dock endast dina personuppgifter till länder för vilka EU-kommissionen har beslutat att de har en adekvat nivå av dataskydd eller vi vidtar åtgärder för att säkerställa att alla mottagare har en adekvat nivå av dataskydd, för vilka vi ingår standardavtalsklausuler.

Om det är nödvändigt att överföra personuppgifter som lagligen lämnats till oss av dig eller tredje part för de användningsområden som beskrivs ovan till länder som inte är medlemmar i EU eller EES och inte erbjuder en adekvat nivå av dataskydd (osäkra tredjeländer), samtycker du till överföringen av personuppgifter till ett sådant osäkert tredje land. Detta samtycke kan också återkallas när som helst.

4. Datalagring

Vi lagrar i allmänhet dina personuppgifter så länge som det är nödvändigt för de ändamål för vilka de samlades in i enlighet med denna integritetspolicy. Dessutom fram till utgången av de garanti-, begränsnings- och lagstadgade lagringstider som gäller för våra affärspartner. Vi kan dock vara skyldiga enligt lag att lagra vissa uppgifter under en längre tid.

5. kakor

När du besöker vår webbplats lagrar våra webbservrar inte några av dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke. För bättre utnyttjande är det dock fördelaktigt om cookies lagras tillfälligt, varför du kommer att bli tillfrågad om ditt samtycke när du besöker webbplatsen för första gången. Du är dock inte skyldig att ge detta samtycke och kan också använda webbplatsen utan samtycke, om än med begränsningar under vissa omständigheter.

Om du har gett ditt uttryckliga samtycke till lagring och användning eller användning av cookies när du besöker vår webbplats, använder våra webbplatser olika cookies på flera ställen. De tjänar syftet att göra vårt erbjudande mer användarvänligt, effektivt och attraktivt, förbättra vår webbplats och genomföra analyser av ditt användarbeteende. Cookies är små textfiler som lagras av webbläsaren på din dator/endgerät. Dessa små textfiler gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker vår webbplats. I inställningarna för din webbläsare kan du ange att du ska informeras om inställningen av cookies och bestämma om cookies får ställas in eller inte. Vi vill dock påpeka att du i detta fall kanske inte kan använda alla funktioner på vår webbplats i full utsträckning.

Edit Cookie-Settings:

6. Offentliggörande av dataintrång.

Vi strävar alltid efter att säkerställa att dataintrång upptäcks i ett tidigt skede och, om nödvändigt, omedelbart rapporteras till dig eller den behöriga tillsynsmyndigheten, med hänsyn till respektive kategori av data som berörs.

7. Dina rättigheter

Du har rätt till information om dina lagrade personuppgifter, deras ursprung och mottagare och syftet med databehandlingen samt rätt till information, rättelse, begränsning av behandling, dataportabilitet, återkallelse, invändning och radering av felaktiga eller obehöriga uppgifter.

Om du anser att behandlingen av dina uppgifter strider mot dataskyddslagen eller att dina dataskyddsrättigheter har kränkts på något annat sätt, kan du lämna in ett klagomål till oss eller till den österrikiska dataskyddsmyndigheten.

Om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter är du välkommen att kontakta oss på office@aqasteel.com.

8. Google Analytics

Denna webbplats använder Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google Inc. (”Google”). Google Analytics använder ”cookies”, som är textfiler som placeras på din dator, för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress) kommer att överföras till och lagras av Google på servrar i USA. Google kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet för webbplatsoperatörer och tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning. Google kan också överföra denna information till tredje part om det krävs enligt lag, eller om sådana tredje parter behandlar informationen på Googles vägnar. Google kommer inte att koppla din IP-adress till några andra uppgifter som innehas av Google. Du kan neka användningen av cookies genom att välja lämpliga inställningar i din webbläsare, men observera att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats. Genom att använda denna webbplats samtycker du till att Google behandlar uppgifter om dig på det sätt och för de syften som anges ovan.

Mer information om hur Google Analytics hanterar användardata hittar du i Googles sekretesspolicy: support.google.com. Du kan förhindra Google från att samla in de uppgifter som genereras av cookien och som rör din användning av webbplatsen och från att behandla dessa uppgifter av Google genom att ladda ner och installera det webbläsarinsticksprogram som finns tillgängligt under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de

9. Kreditupplysning

Om vi gör förskottsbetalningar, t.ex. vid betalning på konto, kan vi komma att inhämta kreditupplysningar om dig. För detta ändamål kommer vi att vidarebefordra dina personuppgifter (t.ex. namn och adress) till detta företag. Risken för fallissemang analyseras på grundval av matematisk-statistiska förfaranden. Vi gör ingåendet av köpeavtalet beroende av resultatet av kreditprövningen.

10. Lagerdata

Utan ditt uttryckliga samtycke eller utan rättslig grund kommer dina personuppgifter inte att vidarebefordras till tredje part som inte är inblandad i fullgörandet av avtalet. När avtalet har behandlats fullständigt kommer dina uppgifter att blockeras för vidare användning. Efter utgången av de skatte- och handelsrättsliga bestämmelserna kommer dessa uppgifter att raderas om du inte uttryckligen har samtyckt till att de används vidare. Dina personuppgifter, i den utsträckning som detta är nödvändigt för att upprätta, innehålla eller ändra avtalsförhållandet (inventeringsuppgifter), kommer uteslutande att användas för avtalshantering. Exempelvis måste ditt namn och din adress lämnas vidare till varuleverantören för att denne ska kunna leverera varorna.

Serverloggfiler: Leverantören av sidorna samlar automatiskt in och lagrar information i så kallade serverloggfiler, som din webbläsare automatiskt överför till oss. Dessa uppgifter är Typ av webbläsare och webbläsarversion Operativsystem som används Referrer URL Värdnamn på den åtkomliga datorn Tid för serverförfrågan IP-adress Dessa uppgifter kan inte hänföras till specifika personer. Dessa data slås inte samman med andra datakällor. Vi förbehåller oss rätten att kontrollera dessa uppgifter i efterhand om vi får kännedom om specifika indikationer på olaglig användning.

11. Sociala plugins från Facebook

Vi använder sociala plugins från facebook.com, som drivs av Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Plugins känns igen på Facebook-logotypen eller tillägget ”Facebook Social Plugin”. Om du t.ex. klickar på ”Gilla”-knappen eller lämnar en kommentar överförs motsvarande information direkt från din webbläsare till Facebook och lagras där. Facebook publicerar också dina preferenser för dina Facebook-vänner. Om du är inloggad på Facebook kan Facebook direkt koppla ditt besök på vår webbplats till ditt Facebook-konto. Även om du inte är inloggad eller inte har ett Facebook-konto överför din webbläsare information (t.ex. vilken webbplats du har besökt, din IP-adress) som lagras av Facebook. För mer information om hur Facebook hanterar dina personuppgifter och dina rättigheter i detta avseende, se Facebooks integritetspolicy: https://www.facebook.com/policy.php. Om du inte vill att Facebook ska koppla de uppgifter som samlas in om dig via våra webbplatser till ditt Facebook-konto, måste du logga ut från Facebook innan du besöker våra webbplatser.

12:e nyhetsbrevet

Om du vill ta emot det nyhetsbrev som erbjuds på webbplatsen behöver vi en e-postadress från dig samt information som gör att vi kan kontrollera att du är ägare till den angivna e-postadressen och att du samtycker till att ta emot nyhetsbrevet. Inga ytterligare uppgifter samlas in. Vi använder dessa uppgifter uteslutande för att skicka den begärda informationen och vidarebefordrar dem inte till tredje part. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke till lagring av uppgifterna, e-postadressen och dess användning för att skicka nyhetsbrevet, till exempel via länken ”unsubscribe” i nyhetsbrevet.

Tveka inte att kontakta oss

    Jag ber om...

    Don`t copy text!

    Klicka här för att gå till nedladdningsområdet för medlemmar.