Nařízení o ochraně údajů

1. obecné informace

Obecné nařízení o ochraně osobních údajů platí od května 2018. Proto vás v souladu s novými právními předpisy informujeme o zpracování údajů, které provádíme. Ochrana vašich osobních údajů je pro nás obzvláště důležitá. Vaše osobní údaje zpracováváme výhradně v souladu s ustanoveními obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a rakouského zákona o ochraně osobních údajů (DSG). Níže vás informujeme o nás a o typu, rozsahu a účelu shromažďování a používání údajů.

2. osobní údaje

Zpracováváme osobní údaje, které nám poskytnete jako dodavatel, uživatel webových stránek a/nebo zákazník, například v rámci poptávky nebo registrace nebo za účelem uzavření smlouvy. V souladu s čl. 4 odst. 2 GDPR zpracováváme vaše osobní údaje (čl. 4 odst. 1 GDPR) pouze s vaším souhlasem (čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR) nebo v rámci plnění smlouvy (čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR) pro účely s vámi dohodnuté, nebo pokud existuje jiný právní základ v souladu s GDPR; děje se tak v souladu s předpisy o ochraně osobních údajů a občanského práva.

Shromažďujeme pouze osobní údaje (údaje obsahující individuální podrobnosti o osobních nebo faktických okolnostech, jako je jméno, adresa, e-mailová adresa, telefonní číslo, datum narození, věk, pohlaví, fotografie a podobně), které jsou nezbytné pro provedení a zpracování právního úkonu.

3. používání a zveřejňování osobních údajů

Pokud jste nám poskytli osobní údaje jako dodavatel, uživatel našich webových stránek a/nebo zákazník, použijeme tyto údaje pouze pro zodpovězení vašich dotazů, zpracování smluv a technickou správu.

Osobní údaje předáváme nebo jinak předáváme třetím stranám pouze v případě, že je to nezbytné pro účely zpracování smlouvy nebo pro účely fakturace, nebo pokud jste k tomu jako uživatel webových stránek a/nebo zákazník dali předchozí souhlas.

Úroveň ochrany údajů v jiných zemích nemusí být stejná jako v Rakousku. Vaše osobní údaje však předáváme pouze do zemí, u nichž Komise EU rozhodla, že mají odpovídající úroveň ochrany údajů, nebo přijímáme opatření, která zajistí, že všichni příjemci mají odpovídající úroveň ochrany údajů, pro které uzavíráme standardní smluvní doložky.

Pokud je nutné předat osobní údaje, které jste nám vy nebo třetí strany zákonně poskytli pro výše popsané účely, do zemí, které nejsou členskými státy EU nebo EHP a neposkytují odpovídající úroveň ochrany údajů (nebezpečné třetí země), souhlasíte s předáním osobních údajů do takové nebezpečné třetí země. Tento souhlas lze také kdykoli odvolat.

4. ukládání dat

Vaše osobní údaje uchováváme zpravidla po dobu nezbytnou pro účely, pro které byly shromážděny v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů. Kromě toho až do uplynutí záručních, promlčecích a zákonných lhůt platných pro naše obchodní partnery. Můžeme však být ze zákona povinni uchovávat určité údaje po delší dobu.

5. cookies

Když navštívíte naše webové stránky, naše webové servery neukládají žádné vaše osobní údaje bez vašeho výslovného souhlasu. Pro lepší využití je však výhodné, když jsou soubory cookie uloženy dočasně, a proto budete při prvním přístupu na webové stránky požádáni o souhlas. Tento souhlas však nejste povinni udělit a webové stránky můžete používat i bez souhlasu, i když za určitých okolností s omezeními.

Pokud jste při vstupu na naše webové stránky udělili výslovný souhlas s ukládáním a používáním nebo používáním souborů cookie, naše webové stránky používají různé soubory cookie na několika místech. Slouží k tomu, aby naše nabídka byla uživatelsky přívětivější, efektivnější a atraktivnější, aby se naše webové stránky zlepšovaly a aby se prováděly analýzy vašeho uživatelského chování. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které prohlížeč ukládá do vašeho počítače/koncového zařízení. Tyto malé textové soubory nám umožňují rozpoznat váš prohlížeč při příští návštěvě našich webových stránek. V nastavení prohlížeče můžete určit, zda budete informováni o nastavování souborů cookie, a rozhodnout, zda mohou být soubory cookie nastavovány, či nikoli. Rádi bychom vás však upozornili, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce našich webových stránek v plném rozsahu.

6. zveřejňování případů narušení bezpečnosti údajů

Vždy se snažíme zajistit, aby porušení ochrany osobních údajů bylo zjištěno včas a v případě potřeby bylo neprodleně nahlášeno vám nebo příslušnému dozorovému úřadu s ohledem na příslušnou kategorii dotčených údajů.

7. vaše práva

Máte právo na informace o svých uložených osobních údajích, jejich původu a příjemci a účelu zpracování údajů, jakož i právo na informace, opravu, omezení zpracování, přenositelnost údajů, odvolání, námitku a výmaz nesprávných nebo neoprávněných údajů.

Pokud se domníváte, že zpracování vašich údajů porušuje zákon o ochraně osobních údajů nebo že byla jinak porušena vaše práva na ochranu osobních údajů, můžete podat stížnost u nás nebo u rakouského úřadu pro ochranu osobních údajů.

Pokud máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů, kontaktujte nás na adrese office@aqasteel.com.

8. Google Analytics

Tyto webové stránky používají službu Google Analytics, kterou poskytuje společnost Google Inc. („Google“). Služba Google Analytics používá „cookies“, což jsou textové soubory umístěné ve vašem počítači, které pomáhají webové stránce analyzovat, jak uživatelé stránky používají. Informace vygenerované souborem cookie o vašem používání webových stránek (včetně vaší IP adresy) budou přeneseny a uloženy společností Google na serverech ve Spojených státech. Společnost Google bude tyto informace používat za účelem vyhodnocování vašeho používání webových stránek, sestavování zpráv o aktivitě na webových stránkách pro provozovatele webových stránek a poskytování dalších služeb souvisejících s aktivitou na webových stránkách a používáním internetu. Společnost Google může tyto informace předat třetím stranám, pokud to vyžaduje zákon nebo pokud tyto třetí strany zpracovávají informace jménem společnosti Google. Společnost Google nebude spojovat vaši IP adresu s žádnými jinými údaji, které má k dispozici. Používání souborů cookie můžete odmítnout výběrem příslušného nastavení ve svém prohlížeči, avšak upozorňujeme, že v takovém případě nebudete moci využívat všechny funkce těchto webových stránek. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s tím, aby společnost Google zpracovávala vaše údaje výše uvedeným způsobem a pro výše uvedené účely.

Další informace o tom, jak služba Google Analytics nakládá s údaji uživatelů, najdete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Google: support.google.com. Můžete zabránit tomu, aby společnost Google shromažďovala údaje generované souborem cookie a související s vaším používáním webových stránek a aby společnost Google tyto údaje zpracovávala, a to tak, že si stáhnete a nainstalujete zásuvný modul prohlížeče, který je k dispozici pod tímto odkazem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

9. kontrola úvěruschopnosti

Pokud provádíme zálohové platby, např. v případě platby na účet, můžeme o vás získat úvěrové informace. Za tímto účelem předáme vaší osobní údaje (např. jméno a adresu) této společnosti. Riziko selhání se analyzuje na základě matematicko-statistických postupů. Uzavření kupní smlouvy podmiňujeme výsledkem kontroly úvěruschopnosti.

10. inventurní údaje

Bez vašeho výslovného souhlasu nebo bez právního základu nebudou vaše osobní údaje předány třetím stranám, které se nepodílejí na plnění smlouvy. Po úplném zpracování smlouvy budou vaše údaje zablokovány pro další použití. Po skončení platnosti daňových a obchodních předpisů budou tyto údaje vymazány, pokud jste výslovně nesouhlasili s jejich dalším použitím. Vaše osobní údaje, pokud jsou nezbytné pro vznik, obsah nebo změnu smluvního vztahu (inventární údaje), budou použity výhradně pro plnění smlouvy. Například vaše jméno a adresa musí být předány dodavateli zboží, aby mohl zboží doručit.

Soubory protokolu serveru: Provozovatel stránek automaticky shromažďuje a ukládá informace do tzv. souborů protokolu serveru, které nám váš prohlížeč automaticky předává. Jedná se o Typ a verze prohlížeče Použitý operační systém URL odkazu Název hostitele přistupujícího počítače Čas dotazu na server IP adresa Tyto údaje nelze přiřadit konkrétním osobám. Tyto údaje nejsou sloučeny s jinými zdroji dat. Vyhrazujeme si právo tyto údaje zpětně zkontrolovat, pokud zjistíme konkrétní náznaky nezákonného použití.

11. sociální pluginy od společnosti Facebook

Používáme sociální pluginy z facebook.com, které provozuje společnost Facebook Inc, 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA. Zásuvné moduly poznáte podle loga Facebook nebo dodatku „Facebook Social Plugin“. Pokud například kliknete na tlačítko „To se mi líbí“ nebo zanecháte komentář, příslušné informace se z vašeho prohlížeče přenesou přímo do Facebooku a tam se uloží. Facebook také zveřejňuje vaše preference pro vaše přátele na Facebooku. Pokud jste přihlášeni na Facebooku, může Facebook přímo spojit vaši návštěvu našich stránek s vaším účtem na Facebooku. I když nejste přihlášeni nebo nemáte účet na Facebooku, váš prohlížeč přenáší informace (např. kterou webovou stránku jste navštívili, vaši IP adresu), které Facebook ukládá. Podrobnosti o tom, jak Facebook nakládá s vašimi osobními údaji, a o vašich právech v tomto ohledu naleznete v zásadách ochrany osobních údajů společnosti Facebook: https://www.facebook.com/policy.php. Pokud si nepřejete, aby společnost Facebook přiřadila údaje shromážděné o vás prostřednictvím našich webových stránek k vašemu účtu na Facebooku, musíte se před návštěvou našich webových stránek odhlásit z Facebooku.

12. zpravodaj

Pokud chcete dostávat newsletter nabízený na webových stránkách, potřebujeme od vás e-mailovou adresu a informace, které nám umožní ověřit, že jste vlastníkem poskytnuté e-mailové adresy a že souhlasíte se zasíláním newsletteru. Žádné další údaje se neshromažďují. Tyto údaje používáme výhradně pro zasílání požadovaných informací a nepředáváme je třetím stranám. Svůj souhlas s uchováváním údajů, e-mailové adresy a jejím používáním pro zasílání newsletteru můžete kdykoli odvolat, například prostřednictvím odkazu „odhlásit odběr“ v newsletteru.

Neváhejte nás kontaktovat

    Žádám o ...

    Don`t copy text!

    Kliknutím sem přejdete do oblasti pro stahování pro členy.